Lokalstyret (møtestart kl. 09:00 eller 18:00):

Onsdag 21. februar klokken 09:00
Tirsdag 5. mars/onsdag 6. mars - Strategikonferanse
Onsdag 10. april 
Onsdag 8. mai klokken 09:00
Onsdag 19. juni klokken 09:00
Onsdag 18. september klokken 09:00
Onsdag 16. oktober klokken 09:00
Onsdag 20. november
Tirsdag 17. desember klokken 09:00

Møtene holdes (normalt) i storsalen i Kulturhuset.

 

Administrasjonsutvalget og havnestyret (møtestart kl. 08.30):

Onsdag 7. februar
Onsdag  20. mars
Onsdag 24. april
Onsdag  5. juni
Onsdag  4. september
Onsdag 2. oktober
Onsdag 30. oktober (arb.møte budsjett)
Onsdag 6. november
Onsdag 13. november (arb. møte budsjett)
Onsdag 27. november (budsjettmøte)
Onsdag 4. desember

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

 

Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget (kl. 09:00)
Teknisk-, miljø- og næringsutvalget (kl. 12:00)

Tirsdag 6. februar
Tirsdag 19. mars
Tirsdag 23. april
Tirsdag 4. juni
Tirsdag 3. september
Tirsdag 1. oktober
Tirsdag 5. november
Tirsdag 3. desember

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste og sakspapirer til lokalstyret og alle utvalgene legges ut på innsyn én uke før møtene.

 

Kontrollutvalget (kl.08:30):

 

Onsdag 7. februar
Mandag 13. mai
Fredag 20. september
Fredag 6. desember

Møte 07.02 på møterom Svea, møte 13.05, 20.09 og 06.12 på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste/sakspapirer og protokoller legges ut her (under "Vedlegg" nederst på siden).