I forskriften om alkoholordning for Svalbard er det tolket slik at en skjenkebevilling gir bevillingshaver tillatelse til også å kjøpe alkoholen som skal skjenkes.
Søkere av skjenkebevilling for en enkeltanledning kan søke om kjøp av alkohol der Longyearbyen lokalstyre pålegges å sette rimelig kvantumsbegrensninger.

Skjenkebevillinger for enkeltanledning og søknader om kjøp av alkohol avgjøres av administrasjonssjefen.
Faste skjenkebevillinger avgjøres av administrasjonsutvalget (AU).

Bevillingssøknader som gjelder skjenking utenfor Longyearbyen arealplanområde tildeles av Sysselmannen.

Når det søkes om skjenkebevilling skal det skal benyttes elektronisk søknadsskjema (under Næring), og søknaden må sendes inn i god tid.

Alle søknader forelegges Sysselmannen på Svalbard til uttalelse før tillatelser kan gis. Det må beregnes 2-4 uker behandlingstid for søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning. Søknader om fast bevilling, som skal avgjøres av administrasjonsutvalget, kan ta opp til 1-3 måneder.

Klageinstans for saker om skjenkebevillinger avgjort av lokalstyret er Sosialdepartementet.

Lokalstyret vedtok i møte den 12.4.2016 ny ruspolitisk handlingsplan for Longyearbyen for perioden 2016 - 2023. Denne planen, som også inneholder skjenkebestemmelser, er styrende for Longyearbyen lokalstyres oppfølging av det ruspolitiske arbeidet, blant annet ved tildeling av skjenkebevillinger.

Både ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene er styrt av forskrift om alkoholordningen på Svalbard.