Boliger tilhørende LL

LL har kun boliger til egne ansatte. Ønsker du å leie bolig må du ta kontakt med aktører som leier ut. Det finnes mange private som leier ut i Longyearbyen. Bl.a. Store Norske Bolig AS, Longbo AS og andre private aktører.

Eiendommene til LL

LL drifter og forvalter eiendommer i all hovedsak for egne tjenester som skole, barnehage, kultur, idrett etc. Har du spørsmål om leie ber vi deg ta kontakt med respektive leietaker som skole, barnehage etc.

Andre spørsmål om LL sine eiendommer kan rettes til eiendomsavdelingen.

Tomter

Grunneiendommene i Longyearbyens arealplanområde eies av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Kontakt de for ytterligere opplysninger.