Generell informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Hovedpoenget er at de smittereduserende tiltakene skal stå i forhold til smittesituasjonen. Inntil videre er det nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i.

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.  
rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Les mer om koronatiltak for barnehager og skoler på udir.no
 

Informasjon om barnehagene

Barnehagehverdag på gult nivå

Det er innført en «trafikklysmodell» som skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

Det er nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i. Foreldre og foresatte vil få ytterligere informasjon fra sin barnehage.

Her kan du lese mer om hvilke smittevern tiltak som gjelder i våre barnehage ved de ulike nivåene: 

Beredskapsplan Polarflokken barnehage Covid-19 - Oppdatert 11.12.2020

Beredskapsplan Kullungen barnehage Covid-19 - Oppdatert 11.12.2020

Råd om smitte og hygiene

Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte

Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne. Ved symptoner skal man holde seg hjemme. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke.

Det er viktig å snakke med barna om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge

God hygiene

Foreldre, foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager bes om å sørge for at barna vasker hendene. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Vask hender med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis det ikke er mulighet for håndvask.

Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. Dersom barn møter opp med munnbind bør foreldre/foresatte informeres om at dette ikke er nødvendig. 

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet