Veidekke AS kommer opp denne sommeren for å asfaltere i byen. Etter planen skal dette gjennomføres i løpet av uke 29 og 30, og vi ønsker å kartlegge hvor mye asfalt det er behov for.

Private aktører som ønsker å bestille asfalt bes om å ta direkte kontakt med Veidekke. Kontaktinformasjon Veidekke AS:
Lasse Sønvisen - lasse.sonvisen@veidekke.no

Send inn behovet så tidlig som mulig og innen 1. mars.

Vi må opplyse om at det tas forbehold om endringer i båttrafikk og/eller kapasitet, som vil kunne resultere i at mindre eller ingen mengder kommer opp i år.