Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Fastsetting av adressenamn for hytteområda

Longyearbyen lokalstyre har satt i gong arbeidet med å tildela offisielle adresser for alle adresseverdige bygg innanfor Longyearbyen planområde. I dette høve er det blitt utarbeida nye adresseparsellar og adressenamn for hytteområdene som manglar det. No er adressenamna endeleg fastsatt, og tildeling av offisiell adresse kan starta.

Fastsetting av adressenamn for hytteområda til høyring

Longyearbyen lokalstyre har satt i gong arbeidet med å tildela offisielle adresser for alle adresseverdige bygg innanfor Longyearbyen planområde. I høve dette er det blitt utarbeida nye adresseparsellar for hytteområdene som enndå ikkje er tildelt adressenamn. Desse nye adressenamna vert no lagd ut på offentleg høyring.

Adressekart for hytteområdene

Strategisk næringsplan for Longyearbyen

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn på planprogram for strategisk næringsplan. 

Forside for planprogram - strategisk næringsplan

Planprogram - fastsatt i Teknisk utvalg 6. juni

Planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde ble behandlet i  Teknisk utvalg den 6.juni. Det enstemmig vedtatt å fastsette planprogrammet

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Delplan for sjøområdet sør

D57 forsidebilde.JPGDelplan for Sjøområdet sør er vedtatt uten muligheter for etablering av boligformål.

Planområdet kan gjennomgå en oppgradering, fortetting og transformasjon til næring- kontor- forretnings- og verkstedformål.

Delplan for Hotellneset

Hotellneset.JPGDelplanen for Hotellneset endelig vedtatt.