Aktiviteter og tilbud 2019-2020

NB! Påmeldingen er ikke åpnet. 

Aktiviteter

Tilbys for

Undervisningsform

Barneteater

4.trinn – 6.trinn

Gruppeaktivitet

Ungdomsteater

7.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Dans 1

2.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Dans 2

5.trinn – 7.trinn

Gruppeaktivitet

Dans 3

8.trinn - vgs

Gruppeaktivitet

*Kulturkarusell

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Kunst 1

2.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Kunst 2

5.trinn – 7 trinn

Gruppeaktivitet

Kunst 3

8.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Piano 1

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Piano 2

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Fiolin 1

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Fiolin 2

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Sang 1

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Sang 2

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Ukulele

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Band 1

5.trinn – 7.trinn

Gruppeaktivitet

Band 2

8.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Ungdomskor

6.trinn – vgs Gruppeaktivitet

Longyearbyen symfoniorkester

1.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Bass

5.trinn - vgs

Individuell undervisning

Gitar

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Sang

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Fiolin

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Piano

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Saksofon

4.trinn – vgs

Individuell undervisning

Kornett/trompet

3.trinn – vgs

Individuell undervisning

Slagverk

3.trinn – vgs

Individuell undervisning

Tverrfløyte

3.trinn – vgs

Individuell undervisning

* Kulturkarusell består av dans, rytmelære, hørelære, diverse instrumentlære, kunst, teater og sang: Læring gjennom lek.

* Longyearbyen symfoniorkester: Vi deler orkesteret i to nivåer som øver hver for seg. Alle instrumentdisipliner unntatt sang kan melde seg på. Nybegynnere kan også melde seg på.

 

Til info: Kulturskolen har undervisning i tidsrommet 13.00 – 16.30 mandag – onsdag. Torsdager starter undervisningen 12.00.

Kulturskoleelever fra 1 – 4 trinn får undervisning i SFO-tiden. Det blir tatt hensyn til SFOs timeplan i forhold til matpause. Elever (5.trinn – vgs) får, så langt det lar seg gjøre, undervisning når de er ferdige på skolen.  

Alle tilbud gis med forbehold om nok søkere og lærerressurser

Aktiviteter og tilbud 2018-2019

Disiplin

Tilbys for

Musikalsk lek 1.-2. trinn
Band/samspill 6. trinn – vgs
Drama/teater  2. trinn – vgs
Kunst   2. trinn – vgs
Dans 2. trinn – vgs
Trompet/kornett  3. trinn – vgs
Saksofon 3. trinn – vgs
Tverrfløyte 3. trinn – vgs
Fiolin 3. trinn – vgs
Piano 3. trinn – vgs
Sang 3. trinn – vgs
Gitar 3. trinn – vgs
Bass 5. trinn – vgs
Slagverk 3. trinn – vgs

Satser fra 2018

Helårsplass (individuell undervisning) kr 3 120,00
Småbarnsgr. (dans/drama/band/gitargruppe) kr 2 940,00
Søskenmoderasjon fra og med 2. barn 30%
Dirigent for andre enn kulturskole-elever Selvkost
Instrumentleie kr 580,00