Vann og avløp

Vann- og avløpsnettet i Longyearbyen består av omtrent 30 kilometer vannledning og omtrent 23 km med avløpsledning.

Vannkilden er Isdammen som er lokalisert øst for Longyearbyen. Vannet har et volum på omtrent 2,7 mill m3, og forsyner byen med vann nesten hele året. Unntaket er om sommeren da vannet tas fra Gruvedalen. Før vannet når vannkranen i Longyearbyen blir vannet filtrert i tre store sandfilter og går igjennom UV-stråling.

Vannbehandlingsanlegget sikrer at vannet i Longyearbyen tilfredsstiller offentlige drikkevannskrav. Drikkevannsforskriften ikke gjelder ikke på Svalbard.

Vann- og avløpsledningene i Longyearbyen er isolert og frostsikret. Det vil si at den er utstyrt med varmekabel eller glykolsirkulasjon. 

Hvis det er driftsfeil på ledningsnettet, kontakt rørleggervakt.

Kontakt:
RØRLEGGERVAKT: 900 42 509

E-post: postmottak@lokalstyre.no

 

 

Tips en venn Skriv ut