Soltegning 2013 av Siril Aurora Malmstein i 5. klasse

Siril har tegnet årets sol

Soltegninga til Solfestuka 2013 er tegnet av Siril Aurora Malmstein i 5. klasse. Hun vant tegnekonkurransen blant 137 elever i 1 - 6. trinn.
Det kom inn 137 forslag i konkurransen om å tegne soltegninga til Solfestuka 2013. Siril Aurora Malmstein i 5. klasse vant konkurransen og vil motta tegning/diplom innrammet i fm solas tilbakekomst ved den gamle sykehustrappa på soldagen 8.3. Siril Auroras tegning vil pryde t-skjorter, buttons, annonser, websider og programark i tiden fremover.

Solfestkomiteen gratulerer!
Publisert 08. februar 2013 av Roger Zahl Ødegård | Oppdatert 08. februar 2013