Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn. SFO skal bidra til at barna får et trygt, godt og allsidig tilsynstilbud etter skoledagens slutt.

SFO er delt i 2 baser.
Base 1 for 1.og 2.trinn holder til i Paviljongen og base 2 for 3. og 4.trinn har lokaler oppe i 2. etasje ved Longyearbyen skole. I tillegg benyttes klasse-/grupperom etter behov. 

 Følgende legges til grunn for planer/aktiviteter i SFO:

  • Fri lek og moro
  • Organiserte aktiviteter
  • Sosial kompetanse - anerkjennelse, deltakelse og medvirkning
  • Grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg
  • Struktur (regler og dagsrytme, skikk og bruk)
Tips en venn Skriv ut