Plan- og utviklingsenheten

Enheten har overordnet ansvar for planarbeid i Longyearbyen lokalstyre. Primært jobber enheten med arealplanlegging (arealplan og delplaner) og byggesaker. 

Enheten består av 6 ansatte: Annlaug Kjelstad (arealplanlegger og enhetsleder), Ellen Fagerslett (arealplanlegger/landskaparkitekt), Stian Rugtvedt (arealplanlegger),Astrid Meek (byggesakebehandler), Bjørn Benjaminsen (byggesaksbehandler) og Sofie Railo (jurist byggesak).

Enheten ble opprettet 1.mai 2016. Longyearbyen lokalstyre ønsker med den nye enheten å legge til rette for ønsket samfunnsutviklingen gjennom økt kapasitet og samordet kompetanse. Dersom du ønsker å utarbeide delplaner eller sende inn byggesøknader ta kontakt med enheten for å få veiledning til videre prosess. 

 

 

Tips en venn Skriv ut