Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. PP-tjenesten sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det, og bistår skole og barnehagene i arbeidet med å legge til rette for barn og ungdom med særlige behov.

Arbeidet til PPT er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6.

Tips en venn Skriv ut