Barnevernvakt:

Longyearbyen barneverntjeneste: 79 02 23 05 / 902 36 112
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Brann:

Brann varsles til: 110
Vakttelefon: 911 09 700

Svalbard Energi AS:

Kontrollrom vakttelefon: 79 02 23 50 eller 911 09 750
Elektrikervakt: 909 23 008

Fjernvarme:

Ved feil på ledningsnettet, fyrhus og/eller undersentraler som driftes av Longyearbyen lokalstyre: Ring 79 02 35 09 på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – kl. 16.00.
Utenfor arbeidstid: Ring rørleggervakt på telefon 900 42 509.

Havn:

Vakttelefon Longyearbyen havn: 911 22 300 

Vann og avløp:

Ved feil på ledningsnettet, kontakt rørleggervakt på telefon 900 42 509.

Vei:

Brøytevakttelefon i perioden 1.10. – 31.5, telefon 79 02 49 50 – tast for administrasjonsvakt

Driftsteknikere:

Longyearbyen lokalstyre har driftsteknikervakt hele året. Hvis du ser at dører eller vinduer til noen av våre bygg (skole, barnehage etc.) står åpne, setter vi pris på om du ringer.
Ring også hvis du har lånt/leid noen av våre bygninger og det har skjedd en feil som må gis beskjed om eller som må repareres.

Driftsteknikervakt – Telefon  414 26 612 

For ansatte i våre boliger skal vakten kontaktes ved store feil med boligen som man ikke selv kan løse eller ikke kan vente til arbeidstid. (For eksempel lekkasjer, feil på el-anlegg, frosne rør o l.) Vannlåser, tett matavfallskvern og andre ting som går på eget renhold ringer man ikke driftsteknikere for. Ved gjentagende utrykning til beboere vil det bli vurdert et utrykningsgebyr.

 

Hjelpetelefoner i Longyearbyen:

Lokalt / hvem kan du snakke med:
Barnevernvakta (døgnåpen)                                790 22305
Helsesykepleier, Longyearbyen sykehus           790 24200

Sysselmesteren på Svalbard                                790 24300

Svalbard kirke                                                         790 25560
Ungdomskoordinator                                            483 56238
PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste                 453 30111
Miljøarbeider på skolen /kontaktlærer               790 23900