Opphevde delplaner

For enkelte felter i arealplanen stiller utfyllende bestemmelser til arealplan for Longyearbyen krav til utarbeidelse av delplan før tiltak kan igangsettes. Delplaner innebærer endring og/eller detaljering av deler av gjeldende arealplan. Delplaner gir i nødvendig utstrekning rede for disponering av areal, utforming og organisering av tiltak, miljøkonsekvenser, utbyggingstakt m.m.

Arealplan for Longyearbyen planområde 2016 - 2026 ble vedtatt 13.02.2017. I arealplanen ble tidligere delplaner innarbeidet i arealplanen, slik at arealplanområdet har en samlet arealplan fremfor mange delplaner. I og med at delplanene ble innarbeidet i arealplanen, ble det samtidig i vedtak av ny arealplan vedtatt å oppheve følgende delplaner: 

(Delplanene ligger på hjemmesiden og fungerer som historisk innsynsarkiv)

Oversikt over opphevede delplaner  Vedtaksdato
SPEAR Breinosa
Deponi for aske og slagg
13.05.2014
16.09.2013
Eiscat Svalbard Radar 18.06.2013
Kullkai på Hotellneset 25.09.2012
Sjøskrenten vest 19.06.2012
Hundegårder i Bolterdalen 08.05.2012
Haugenområdet 15.02.2011
Elvesletta Nord - sydlig del 21.09.2010
Elvesletta syd, B1 og B2 24.02.2009
Hotellneset 27.10.2008
Utvidelse av brannøvingsfeltet 22.09.2008
Reservekraftaggregat, plankart og planbeskrivelse 22.09.2008
Omlegging av vei til Gruve 7 fjellet, planbeskrivelse og plankart 26.05.2008
Sjøområdet nord og sydvest, planbeskrivelse og plankart 28.04.2008
Forskerhotell i Longyearbyen 31.03.2008
Adkomstvei til gbnr 22/575 og 576 28.01.2008
Globalt sikkerhetshvelv for frø på Svalbard 29.01.2007
Elvesletta syd 20.11.2006
Feltstasjon for nordlysobservasjoner på Breinosa 05.07.2006
Barnehage ved Longyearbyen skole 31.10.2005
Svalbard satelittstasjon Platåberget 31.10.2005
Elvesletta nord, nordre del 10.01.2005
Sjøområde syd-øst 29.03.2004
Svalbard Forskningspark 14.03.2003
Sousy, Adventdalen 06.06.2002
Gruvedalen 09.01.2002
   
   
   
   

Delplan D1 Bykaia (godkjent av Sysselmannen på Svalbard 2000) ble opphevet av lokalstyret i sak 71/17, 11.12.17.

 

Tips en venn Skriv ut