Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode 

Næringskomiteen

I februar.2012 vedtok lokalstyret å opprette en næringskomité, som skal bidra til å sette fokus på utviklingen av og tilretteleggingen for næringslivet i Longyearbyen. Gjennom komitéen ønsker også Longyearbyen lokalstyre å få en tettere kontakt mellom næringslivet i Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre. Mandatet og myndighetsområdet ble vedtatt i lokalstyret 8. mai 2012, se her.

Medlemmer
Fra februar 2012 består komitéen av 5 medlemmer; en representant fra hvert av de politiske partiene/listene som sitter i lokalstyret, samt lokalstyreleder. For valgperioden 2011 – 2015 kommer lokalstyrets 15 medlemmer fra: Arbeiderpartiet (AP), Høyre (H), Tverrpolitisk fellesliste (TF) og Konsekvenslista (KL).

Per i dag har komitéen følgende medlemmer:
Leder lokalstyret: Christin Kristoffersen, AP
Fra AP: Steve Daldorff Torgersen, med vara Jørn K. Hansen
Fra H: Roger Eriksen, med vara Morten Helliksen
Fra TF Lene Villumsen
Fra KL: Jørn Dybdahl

Leder av næringskomitéen er Christin Kristoffersen, og nestleder er Roger Eriksen.

Arbeidsoppgaver
Når det gjelder konkrete arbeidsoppgaver for næringskomitéen, nevnes for eksempel utarbeidelse av høringsuttalelser til lokalstyret i saker som berører næringslivet, som skattesaker og endringer av andre rammebetingelser. Komitéen kan også utarbeide egne utredninger om rammebetingelser som berører næringslivet. For flere detaljer, se mandatet.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut