Fasadeendring

Generelt

Hvis fasadeendringen medfører at bygningens eksteriørkarakter endres, eller bygningen ligger i et område som er vernet må det søkes om tillatelse til Longyearbyen lokalstyre. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av Longyearbyen lokalstyre. Søknaden må utformes av et firma (ansvarlig søker) som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

I særlige tilfelle kan lokalstyre etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger).

Kriterier

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden være godkjent av Longyearbyen lokalstyre. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tiltaket må være i overenstemmelse med byggeforskriften for Longyearbyen og plan- og bygningslovens bestemmelser om estetikk
  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med arealplanen for Longyearbyen eller delplanen for området
Tips en venn Skriv ut