Energiverket. Foto:Brynjulv Øverby

Energiverket

Produksjon

Energiforsyningen har i dag 25 ansatte som er organisert i 4 avdelinger, produksjon, vedlikehold, elektro og fjernvarme. Produksjon I Longyearbyen leveres strøm og varme fra Longyear Energiverk. Dette er landets eneste norskeide kullfyrte kraftvarmeverk (som produserer elektrisitet og fjernvarme.). Anlegget ble offisielt satt i drift sommeren 1983. Anlegget erstattet da den gamle kraftstasjonen, som hadde vært i drift siden 1920. Kullet leveres av Store Norske, som bryter kullet i Gruve 7 Det ble i 2008/2009 montert nytt nødstrømsanlegg på 3x2 MW som styres og overvåkes fra kontrollrom på Energiverket. For å produsere den varmemengden som trenges til strøm og fjernvarme har vi et forbruk på ca 25 000 tonn kull i året. Av denne varmemengden som vi har tilgjengelig, produseres det ca 41 GWh (41.000.000 kWh) helektrisk effekt og ca 70 GWh (70.000.000 kWh) termisk effekt For å holde verket i gang har vi 10 personer (5 maskinister og 5 maskinassistenter), som går helkontinuerlig skift (24 timer 365 dager i året).

Tips en venn Skriv ut