Formålet med delplanen er å gi hjemmel for ny fangvoll og nye støtteforbygninger i Lia mot Sukkertoppen. I nødvendig utstrekning avklares det bruk av de tilgrensende arealene etter at sikringstiltakene er gjennomført. Dette omfatter f.eks. alpinbakken og nye arealer for bolig i vei 230.

Vedtatt av Lokalstyret 28.04.2020 (sak 25/20).

Vedtatt dokumenter:

Illustrasjoner og vedlegg:

Film av prosjektert fangvoll.