Plan for krisekommunikasjon

Plan for krisekommunikasjon for Longyearbyen lokalstyre

2017-06-03

Helhetlig ROS-analyse

Helhetlig ROS-analyse for Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre

2017-06-03