AVLYST Møte i miljø- og næringsutvalget (MNU)

Møtet er avlyst. Neste møte er berammet til 7.2.2023.

: Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget
Tid: tirsdag 29. november 12:00
Politikk