Kveldsmesse, kaffe og prat i peisestua

Enkel kveldsgudstjeneste med nattverd.
Kaffe og prat etter messen.
Velkommen

Arrangør: Svalbard kirke
: Svalbard kirke
Tid: tirsdag 31. mai 19:00
Arrangement